Sikkerhetsdører fra Daloc i RC3, RC4 och RC5.

Behovet for sikkerhet øker stadig. Dermed har behovet for sikkerhetsdører og skallsikring også blitt viktigere i prosjekteringen av boliger og annen type eiendom.
For best mulig effekt og kostnadseffektivitet er du alltid velkommen til å dra nytte av vår erfaring og kompetanse. Jo tidligere, desto bedre.

Våre sikkerhetsdører.

Daloc er Skandinavias største og ledende produsent av sikkerhetsdører. I tillegg til sikkerhetsdører til leiligheter produserer vi sikkerhetsdører til kjøpesentre, sykehus og andre miljøer med skallsikring, samt høysikkerhetsdører som beskytter mot skudd, eksplosjoner og elektromagnetiske forstyrrelser.

Daloc S33 (Y33) Sikkerhetsdør RC3.

Sikkerhetsdør S33 og Y33 som den heter i ytterdørsutførelse er vår mest allsidige sikkerhetsdør. I tillegg som inngangsdør til leiligheter brukes den flittig i kjøpesentre, hotell, lager og andre bygninger med skallsikring.

Les mer

Opptil 120 minutter.

Opptil Rw 50 dB.

EN 13501-2 klasse Sa og S200

RC 3 i henhold til EN 1627.

C1-C4 i henhold til EN ISO 12944-2.

Ytterdør Y33 oppfyller klimaklasse 3 i henhold til EN 12219 for klima A og D.

Ytterdørsutførelse (Y33) er CE-merket i henhold til produktstandard EN 14351-1 og EN 16034 dersom brannegenskaper foreligger.

Godkjent å inngå i Svanemerkede hus.

Daloc S43 og D43 Sikkerhetsdør RC3.

Sikkerhetsdør S43 er utstyrt med en flerpunktslås og er først og fremst tiltenkt bruk som inngangsdør til leiligheter. Sikkerhetsdør D43 kombinerer følelsen av tre med alle fordelene som følger med stål og er vanlig når en eksisterende bygningsstil skal bevares. 

Les mer

Daloc S43 opptil 60 minutter (D43 30 minutter).

Opptil Rw 50 dB.

EN 13501-2 klass Sa og S200

RC3 i henhold til EN 1627.

C1-C3 i henhold til EN ISO 12944-2.

Godkjent å inngå i Svanemerkede hus.

Svalgangsdør Daloc Y33 og Y43 i RC3 med U-verdi 0,76 og over.

Svalgangsdør Y33 og Y43 er tiltenkt bruk som ytterdører for leiligheter mot svalgang eller på bakkeplan, utsatte for vær og vind..

Les mer

Opptil 60 minutter.

Opptil Rw 50 dB.

EN 13501-2 klass Sa og S200

RC3 i henhold til EN 1627.

C1-C4 i henhold til EN ISO 12944-2.

U-verdi 0,76-2,4.

CE-merket i henhold til produktstandard EN 14351-1 og EN 16034 dersom brannegenskaper foreligger.

Oppfyller klimaklasse 3 i henhold til EN 12219 for klima A og D.

Godkjent å inngå i Svanemerkede hus.

Daloc S44 (Y44) Sikkerhetsdør RC4.

Sikkerhetsdør S44 (Y44/D44) er utstyrt med et flerpunktslås og brukes som inngangsdør i leiligheter. Døren oppfyller kravene til EN 1627 RC4 og kombinerer derfor høy grad av innbruddsbeskyttelse med et estetisk ytre for den som krever ekstra innbruddsbeskyttelse.

Les mer

Opptil 60 minutter.

Opptil Rw 43 dB.

EN 13501-2 klasse Sa og S200

RC4 i henhold til EN 1627.

C1-C3 i henhold til EN ISO 12944-2.

Ytterdørsutførelse (Y44) er CE-merket i henhold til produktstandard EN 14351-1 og EN 16034 dersom brannegenskaper foreligger.

Godkjent å inngå i Svanemerkede hus.

Daloc S50, S53 og S54 Arkivdør.

Våre arkivdører brukes der kravene til motstandskraft mot brann er svært høye, samtidig som de skal være en integrert del i omgivelsene rundt.

Les mer

120 minutter.

Opptil Rw 43 dB.

EN 13501-2 klass Sa.

Opptil RC4 i henhold til EN 1627.

C1-C3 i henhold til EN ISO 12944-2.

Godkjent å inngå i Svanemerkede hus.

Daloc S63 (Y63) Sikkerhetsdør RC4.

Sikkerhetsdør S63 (Y63) er en dør i RC4 for omgivelser der de estetiske kravene er like høye som kravene til sikkerhet. Butikker, datarom og andre steder med tyveriutsatt gods er noen eksempler på hvor den egner seg.

Les mer

Opptil 60 minutter.

Opptil Rw 43 dB.

EN 13501-2 klasse Sa og S200

RC4 i henhold til EN 1627.

C1-C3 i henhold til EN ISO 12944-2.

Ytterdørsutførelse (Y63) er CE-merket i henhold til produktstandard for ytterdører EN 14351-1 og EN 16034 dersom brannegenskaper foreligger.

Godkjent å inngå i Svanemerkede hus.

Daloc S93, S94, S95 Høysikkerhetsdør.

Våre høysikkerhetsdører brukes når beskyttelse mot innbrudd og brann ikke holder alene. De er skuddsikre og beskytter dessuten mot eksplosjoner og elektromagnetiske forstyrrelser (EMI).

Les mer

Opptil 90 minutter.

Opptil RC5 i henhold til EN 1627.

C1-C4 og C5-I i henhold til EN ISO 12944-2.

Opptil FB6 i henhold til EN 1522.

Opptil EPR 4 i henhold til EN 13123.

50 dB i 100 kHz – 100 MHz i henhold til EN 50147-1.

Ytterdørsutførelse (Y93, Y94, Y95) er CE-merket i henhold til produktstandard for dører EN 14351-1.

Godkjent å inngå i Svanemerkede hus.

Se flere sikkerhetsdører

Sikkerhetsdører som beskytter mot innbrudd, skudd, eksplosjoner og EMI..


Sikkerhetsdører med innbruddssikring i følge EN 1627.

Sikkerhetsdører fra Daloc har blitt testet og sertifisert i følge EN 1627. I vårt utvalg finnes sikkerhetsdører i RC3, RC4 og RC5. 

  • 1
  • 2
  • 3
/3

Skuddsikkerhet, eksplosjonssikkerhet og beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser.

I tillegg til innbruddssikring produserer vi også sikkerhetsdører med beskyttelse mot skudd, eksplosjoner og elektromagnetiske forstyrrelser (EMI) samt brann, branngasser og støy. Skuddsikkerhet er heldigvis ikke høyt etterspurt på det private markedet i Norden.

Derimot er både skudd- og eksplosjonssikkerhet viktig ved militæranlegg og andre strategisk viktige bygninger. EMI-demping behøves i sivile og militære anlegg med følsom teknologi som ikke må forstyrres, slik som på sykehus, datasentraler, flygeledersentraler og radaranlegg.

Testet av RISE og sertifisert av RISE Sertifisering samt SBSC.

Ytelse på sikkerhetsdørenes egenskaper har blitt testet av RISE (tidligere SP) og sertifisert av RISE Sertifisering samt SBSC. Skuddsikkerheten er testet av Nammo Vanäsverken AB og eksplosjonssikkerheten av Fraunhofer Institut Freiburg. RISE og SBSC utfører regelmessige produksjonskontroller i Dalocs fabrikker.

Motorlås i sikkerhetsdører klasse RC3 og RC4 i følge EN 1627.

Noen kunder har behov for å kunne fjern- og tidsstyre låser for å spare tid og forenkle hverdagen for de som bruker lokalene. I vårt utvalg finnes det nå derfor mulighet for å utstyre sikkerhetsdører i RC3 og RC4 med motorlås Assa 840 eller Assa 841 med opprettholdte klassifiseringer. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med riktig motorlås med riktig funksjon til ditt prosjekt.

Rustfrie sikkerhetsdører.

Sikkerhetsdør Daloc S33 og Y33 finnes i en rustfri utgave som tilsvarer korrosivitetsklasse C4. Utførelsen påvirker ikke dørens brann-, branngasstetthets-, lydisolerings- eller innbruddsbeskyttende egenskaper. Les mer om våre rustfrie sikkerhetsdører.

Les mer

Daloc ned til hver minste detalj.

Det er ikke så vanskelig å lage en dør. Men å lage en dør som motstår innbruddsforsøk og over 900°C i en brann for eksempel, det er komplisert. Det er de små detaljene som utgjør hele forskjellen. Det sitter dypt rotfestet i selskapet vårt, at det vi lager skal være skikkelig kvalitet – det er en egen verdi i seg selv.

Her kan du fordype deg i de detaljene som til sammen skaper en dør med et formål.

Vi hjelper deg gjerne.

Vi vet at dette med dører ikke er så enkelt som det kan se ut som. Derfor hjelper vi deg gjerne med det du trenger for at prosjektene dine skal lykkes. Du kan trygt støtte deg på vår kunnskap uansett hvor du er i prosessen. På den måten unngår du unødvendige kostnader og ubehagelige overraskelser.