Hva er en sikkerhetsdør?

I tillegg til at en Daloc Sikkerhetsdør ser ut som og fungerer som en tradisjonell inngangsdør, er den også det ultimate forsvaret mot innbruddstyver. Og foruten å være den mest attraktive og avanserte sikkerhetsdøren som finnes, oppfyller den alle de nødvendige kravene for beskyttelse mot både brann, lyd og giftig røyk.

Kontroller at sikkerhetsdøren er typegodkjent.

Når du skal kjøpe en sikkerhetsdør bør du kontrollere nøye om døren har typegodkjenningsbevis og sertifikat for de klassifiseringer døren skal oppfylle, samt at produksjonskontroller gjennomføres hos produsenten. Da kan du være sikker på at din nye sikkerhetsdør oppfyller de kravene som stilles i gjeldende lover og forskrifter. For i ytterste konsekvens handler døren om å redde liv. Og ikke bare ditt og dine familiemedlemmer. Hvis det brenner i en leilighet og branngasser lekker ut i trappeoppgangen blir alle utsatt for fare.

Dårlige nyheter for alle innbruddstyver.

Med en Daloc sikkerhetsdør kan du ta livet med ro. Flere lag stålplater og mineralull sammen med innvendige forsterkninger gir en svært sterk dørkonstruksjon. Sammen med flerpunktslåsen og de hakeformede sikkerhetstappene i bakkant, gir det totalt fem punkter som forbinder dørblad med karm. Dette gjør det nærmest umulig for tyven å bryte seg inn.

Inbrottsstandard EN 1627.

EN 1627 RC 2.
Tid:
Total testtid* 15 min, derav effektiv angrepstid 3 min.

Motivasjon: Inntrengere forventes å prøve å bryte seg inn med enkle midler.

Verktøy: Angrep med mindre verktøy som skrujern (365 mm), hammer (145g), etc. Hvis du bruker et brekkjern slik det som gjøres i RC3-testen, se nedenfor, ville du brutt opp en RC2-dør på noen få sekunder.

EN 1627 RC 3.
Tid:
Total testtid* 20 min, derav effektiv angrepstid 5 min.

Motivasjon: Inntrengere forventes å prøve å bryte seg inn med kraftigere midler.

Verktøy: Angrep med flere skrujern og brekkjern (710 mm) i tillegg til verktøyene i følge RC2.

EN 1627 RC 4.
Tid:
Total testtid* 30 min, derav effektiv angrepstid 10 min.

Motivasjon: Inntrengeren er villig til å ta større risiko og bruke mer tid.

Verktøy: Angrep med sag, hammer, øks, meisler og batteridrevet drill i tillegg til verktøyene i følge RC3.

* Det skilles mellom totaltid og angrepstid i EN 1627 for å la testpersonen ta en pause for å hvile og tenke gjennom neste trinn i testen.

Våre sikkerhetsdører oppfyller alle krav.

I motsetning til brannvern har innbruddssikring ingen egne lovkrav. Sertifisering og produksjonskontroll av innbruddssikring er derfor frivillig å innhente, noe som slett ikke er en selvfølge for dørprodusenter. Men, den eneste måten for deg som kunde å kunne stole på det dørprodusenten lover er imidlertid at produsenten også presenterer sertifikater fra uavhengige testinstitutter.

For Daloc er det derfor en selvfølge å få uavhengige tredjeparter til å sertifisere sine sikkerhetsdører. For å opprettholde sertifikatene er det også inkludert årlig produksjonskontroll fra sertifiseringsorganet. Utsteder av sertifikatet kan også foreta stikkprøver i produsentens lokaler, uten forvarsel, for å kontrollere at en produsert sikkerhetsdør er i samsvar med et sertifisert eksemplar. Dette gir deg som kjøper trygghet for at døren din lever opp til de kravene som stilles når den er på plass i leiligheten din.

Daloc har innbruddssertifikater fra RISE (Sverige), Rosenheim (Tyskland) og SKG-IKOB (Nederland), samt godkjenning fra Sikringsguiden (Danmark) og FG Skadeteknikk (Finans Norge Forsikringsdrift).

Sikkerhetsdører fra Daloc er testet og sertifisert, og oppfyller kravene til klasse RC3 eller RC4 i henhold til standarden for innbruddssikkerhet EN 1627.

Mer komfortabel bolig med Daloc Sikkerhetsdør.

Mange mennesker plages av skrik og skrål, kald trekk og ubehagelige lukter fra trappeoppgangen. Mange tror dette skyldes tynne vegger eller dårlig isolering. Det de ikke vet, er at problemet kan løses med en god dør. Karmen er, i likhet med dørbladet, isolert med lyddempende mineralull. Tetningslister ved karmen og terskelen holder effektivt matos og støy ute fra leiligheten.

Lydreduksjon 38dB er det vanligste alternativet når du bytter ut den gamle leilighetsdøren din med en ny sikkerhetsdør. Hvis du stiller høyere lydkrav, kan du også bestille lydreduksjon 43dB eller 50dB.

 

Våra säkerhetsdörrar uppfyller alla krav.

Hvis du vurderer å kjøpe sikkerhetsdør, bør du i så fall kontrollere at døren er testet og sertifisert av et uavhengig testinstitutt, slik at du kan du være sikker på at den oppfyller kravene som stilles.

Våre sikkerhetsdører er testet av RISE og oppfyller kravene for lydreduksjon (Rw) 38dB, men kan også bestilles med lydreduksjon 43dB, 48dB eller 50dB.

En god sikkerhetsdør kan være forskjellen mellom liv og død.

Når det brenner, er leilighetsdørens viktigste oppgave å sørge for at flammene og giftige branngasser ikke sprer seg. Sikkerhetsdører fra Daloc beskytter mot giftige branngasser og kan stå imot en fullt utviklet brann i minst 30 minutter, en tidsfrist som redder både liv og eiendeler.

At sikkerhetsdører fra Daloc gir så god beskyttelse, skyldes flere ting. Dørbladet og karmen er laget av høyfast stål. I tillegg kommer isolasjon av mineralull og innvendige forsterkninger som gjør at døren står imot en fullt utviklet brann med temperaturer over 900 °C.

Dørene våre har vært gjennom en rekke tester ved uavhengige skandinaviske institutter. De oppfyller alle gjeldende lovkrav og er typegodkjent for å beskytte mot varme branngasser og brann i minst 30 minutter. Det er tre viktige forhold som testes

1. Døren skal beskytte mot stikkflammer.

I en fullt utviklet brann kan temperaturen overstige 900 grader, noe som medfører ekstreme påkjenninger. En feilkonstruert dør kan bøye seg eller sprekke ved slike temperaturer. Da kan det oppstå revner, der såkalte stikkflammer kan trenge inn og antennes på den siden der det ikke brenner. Det skjer ikke med en dør fra Daloc.

2. Døren må ikke bli for varm.

Døren må være isolert slik at den ikke blir for varm. Varmen kan antenne den siden der det ikke brenner (selv om flammene ikke når dit). En dør fra Daloc er konstruert slik at stigningen i gjennomsnittstemperaturen på dørbladet ikke skal overstige 140 grader på den siden der det ikke brenner.

3. Døren skal stoppe farlige branngasser

De giftige branngassene er det som er aller farligst under en brann. Karbonmonoksid er den gassen som tar flest liv under branner. Den er ekstra farlig fordi den ikke lukt. Andre farlige gasser er hydrogencyanid og hydrogenklorid. Alle leilighetsdørene fra Daloc holder tett mot varme branngasser.

Våre sikkerhetsdører oppfyller alle krav for brannsikkerhet.

Hvis du vurderer å kjøpe sikkerhetsdør, bør du i så fall kontrollere at døren er testet og sertifisert av et uavhengig testinstitutt, slik at du kan du være sikker på at den oppfyller kravene som stilles.

Sikkerhetsdørene våre er testet av RISE (tidligere SP) og sertifisert av RISE-sertifisering for brannklasse EI30, men kan også bestilles i brannklasse A60.

Bokstavene spesifiserer ulike funksjonskrav. "E" innebærer at stikkflammer og varme gasser ikke trenger ut gjennom døren og antenner materiale i nærheten av døren. Isolering "I" innebærer at døren ikke overskrider en viss temperatur. Tallet etter viser hvor lenge funksjonskravene er oppfylt.

Det er like viktig å stoppe røyken som ilden.

Når det brenner, er som oftest røyken og giftgassen farligere enn flammene. Med en Daloc sikkerhetsdør minimerer du risikoen for at røyken og branngassene trenger inn fra den røykfylte trappeoppgangen.

Karbonmonoksid er den gassen som tar flest liv under branner. Den er ekstra farlig fordi den ikke lukt. Andre farlige gasser er hydrogencyanid og hydrogenklorid. Alle sikkerhetsdørene fra Daloc holder tett mot varme branngasser.

En brann- og lydklassifisert sikkerhetsdør er ikke nødvendigvis røyktett, og for at du som kunde skal være sikker på at du bestiller en dør som er røykgasstett til din leilighet, har vi valgt å teste og typegodkjenne våre sikkerhetsdører.

Våre sikkerhetsdører oppfyller alle krav.

Hvis du vurderer å kjøpe sikkerhetsdør, bør du i så fall kontrollere at døren er testet og sertifisert av et uavhengig testinstitutt, slik at du kan du være sikker på at den oppfyller kravene som stilles.

Våre sikkerhetsdører er testet av RISE og sertifisert av RISE-sertifisering i klasse Sa og S200.

Røyktetthet "S" er dørens evne til å redusere røykgass- eller røyklekkasje fra den ene siden av døren til den andre. Røyktettheten til dører i klasse Sa er testet ved en røyktemperatur på 20ºC og en trykkforskjell på 25 Pa. I klassen S200 er røyktemperaturen 200°C og trykkforskjellen 50 Pa.

Ytelsen holder seg over tid.

Med Dalocs sikkerhetsdører er ingenting overlatt til tilfeldighetene. De er laget med høy presisjon og nøye utvalgte materialer. Stålkonstruksjonen gjør dørbladet svært formstabilt. Det er viktig av flere grunner. Dels fordi det gir en dør som holder år etter år, uten at egenskapene forringes. Dels fordi det faktisk kan være et spørsmål om å redde liv.

Det er ikke uvanlig at leilighetsdører av tre slår seg og blir skjeve på grunn av fuktighet og temperaturforskjeller. Takket være ståldørens høye formstabilitet slipper du en skjev leilighetsdør som slipper inn støy og lukt fra oppgangen og slipper ut varme den andre veien.

Formstabilitet er også viktig med tanke på brann. En feilkonstruert dør kan bøye seg ved høye temperaturer, noe som gir gliper der såkalte stikkflammer kan trenge seg gjennom og antenne rommet på siden der det ikke brenner. Det gjør ikke en sikkerhetsdør fra Daloc.

Send en forespørsel.

Hva koster en Daloc Sikkerhetsdør?

Vil du vite hva en sikkerhetsdør til din leilighet koster? Eller er dere flere som vurderer å bytte dører og leter etter pris på sikkerhetsdører? Forvalter du eiendommer eller er du med i styret i et borettslag og vil vite kostnadene forbundet med å bytte til sikkerhetsdører?

Fyll inn skjemaet under så får du et tilbud fra oss eller en av våre partnere. Du forplikter deg ikke til noe ved å sende inn denne prisforespørselen.

Legg gjerne ved et bilde (jpg, jpeg eller png og maks 10MB) av din gamle dør.

Daloc-dør til ditt hjem, din forening eller eiendom?

Det er enklere enn du tror - og skaper et stille og trygt hjem. Og fornøyde naboer.

Vi hjelper gjerne til.

Dører kan være vanskeligere enn man tror. Det er mye å ta hensyn til, som for eksempel mål og beslag, regler og klassifiseringer, karmer og terskler. Men om du tar kontakt med oss så blir det betydelig enklere.