Hver detalj i en Daloc-dør har et formål.

Hvis man som oss vil lage dører med et formål, da har man ikke råd til å overlate noe til tilfeldighetene. For å lykkes kreves kunnskap og inspirasjon, nøysomhet og hengivenhet. Og en genuin interesse for detaljenes betydning. For man kan ikke gå på akkord med detaljene om man vil lage dører som redder liv. Det er utenkelig. 

Skal man gjøre noe så skal man gjøre det skikkelig.


Daloc ble grunnlagt i 1942 av John W. Johansson som pleide å si: skal man gjøre noe så skal man gjøre det skikkelig.

Den innstillingen har fulgt oss helt siden den gang. Og den innstillingen gjør at du daglig møtes av dører fra Daloc i hjemmet, på skolen, på jobben og på fritiden. Dører som skaper trygghet og trivsel. Og som redder liv.

Til den perfekte døren finnes det ingen snarvei.

Det er ikke så vanskelig å lage en dør. Men å lage en dør som står imot brann for eksempel, det er komplisert. Å lage en dør som står imot brann og som dessuten ikke slipper inn branngasser og støy er enda vanskeligere. Virkelig avansert blir det når den samme døren skal greie alt det, og dessuten stoppe innbruddstyver.

Hvorfor er det så vanskelig? Det er fordi hver eneste egenskap som man vil gi døren, påvirker de andre. Og de forsterker ikke alltid hverandre, slik som man kanskje skulle tro. Tvert imot. Lyd og brann krever for eksempel helt forskjellige løsninger.

Enda flere krav.

På toppen av alt dette kommer krav til funksjon. Ta en arena for eksempel, der dørene skal være åpne slik at alle de besøkende kan komme inn og ut. Men om det begynner å brenne skal alle branndører stenges automatisk – unntatt noen som åpnes for rømning. Dessuten skal dørene beskytte mot innbrudd nattestid og fungere som rømningsdører på dagtid.

Å kombinere slike motstridende krav, det er det vi er eksperter på. Å få detaljer til å spille sammen slik at alt blir helt riktig.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
/10
Vi tester våre dører. Under en brann er påkjenningene på døren og de ulike detaljene enorme.
Vi utvikler og konstruerer hver detalj fordi vi vet at de utgjør en stor forskjell.
Vi bruker mekanisk sammenføyning (clinching) i stedet for å sveise. Det er bra for miljøet, det sparer materialer og energi, og produksjonen blir både renere og mer rasjonell.
Vi produserer stålkarmer av høyfast stål med integrert justerbart sluttstykke.
Vi benytter skråfaset overfals og skjulte platekanter, det har vi gjort siden midten av 1980-tallet.
Vi vet at forskjellige krav krever forskjellige detaljløsninger.
Vi leverer våre stålkarmer ferdig isolerte fra fabrikk med tetningslist montert i spor.
Vi lager dører som står imot det aller meste. Beskytning stiller høye krav til døren og de ulike detaljene.
Vi leverer både stål- og trekarmer med fabrikkmonterte karmhylser. Det forenkler montering, etterjustering og demontering.
Vi var først ute med å bruke vannbåren maling for både våre stål- og tredører. Et godt valg for miljøet.

Noen av detaljene våre som utgjør en forskjell.

En god dør er mye mer enn en firkant som fyller et hull i en vegg. Den er bygget for å beskytte mennesker og eiendom. Og for å fungere feilfritt år etter år. Det krever innovative løsninger og et blikk for detaljer som iblant kan virke ubetydelige.

Vi utvikler stadig våre produkter og produksjonsmetoder med viten om at det er de små detaljene som utgjør forskjellen. Slik er det med alt vi gjør, hver eneste detalj er nøye studert og testet for å tåle daglig slitasje over lang tid. Og for å takle de kreftene de utsettes for når det virkelig gjelder.

5 spørsmål til Henrik Rosing, produktdirektør hos Daloc.

For en uinnvidd kan en dør se veldig enkel ut. Men Henrik Rosing vet hva som kreves for å utvikle en dør som skal oppfylle absolutt alle krav. Og det er langt ifra enkelt.

Dører, hvor vanskelig kan det være?

– Det finnes high-tech også innen low-tech. Dører er faktiskt kompliserte selv om de ser enkle ut. Det er lovkrav som påvirker våre produkter når det gjelder brannsikring, branngasstetthet og lydreduksjon. Og kravene skifter avhengig av hvor dørene skal benyttes. Det er komplekst, og her er vi med og driver utviklingen fremover.

– I tillegg kommer forskjellige standarder for en mengde ulike egenskaper som vi må ta hensyn til, sånn som for eksempel innbruddssikring, lufttetthet og U-verdi.

Hva er Daloc spesielt gode på?

– Vi er gode på å lage dører med ytelse innen flere områder. Ta brannsikring for eksempel, her må man bryte varmebroene og da kan man ikke bruke for mye metallplater. Men når det gjelder innbruddssikring så er det bedre jo mer metallplater man bruker. Og vil man redusere lyd så skal man helst ikke benytte visse materialer og former.

– Å sette dette sammen i en eneste dør til en attraktiv pris er en enorm utfordring. Det er det vi er gode på, å kombinere motstridende krav.

Hvordan går man frem for å utvikle en dør?

– Daloc har et eget utviklingssenter med ingeniører som utvikler, bygger prototyper og tester. Det er en lang prosess å skape en ny dør. Dels skal den konstrueres for å kunne produseres og produseres rasjonelt. Dels skal den testes slik at den oppfyller alle krav.

– Det er mange tester som skal gjennomføres av innbruddssikring, lydreduksjon, brannsikring og branngasstetthet før døren er sertifisert og klar til produksjon. Og så skal den jo se bra ut også!

Hvor viktig er det med detaljene?

– Det er de små detaljene som utgjør hele forskjellen. Det sitter dypt rotfestet i selskapet vårt, at det vi lager skal være skikkelig kvalitet – det er en egen verdi i seg selv. Ta rammetreet i en tredør for eksempel. Der benytter vi tykkere tre enn andre produsenter, det synes ikke utenfra men det betyr at døren holder lengre.

– En annen detalj som man ikke tenker på, men som gjør en stor forskjell, er at vi isolerer stålkarmene våre allerede på fabrikken. Da vet vi at det blir gjort riktig, og samtidig gjør vi det enklere for den som monterer døren.

– Dessuten har vi erstattet sveising med sammenføyning, og det har mange fordeler. Det er bra for miljøet siden vi sparer både materialer og energi. Dessuten blir produksjonen både renere og mer rasjonell ettersom vi slipper å sveise. En annen fordel er at overflatesjiktet ikke påvirkes på en negativ måte.

– Sånn er det med alt vi gjør, alle detaljer er viktige, det kommer man ikke bort fra. Det skal være holdbare, skikkelige saker.

 

 

Står Daloc bak mange nyskapninger?

– Ja visst, den listen er lang. En av de nyeste er ståldører som har en mekanisk tetningsterskel integrert i dørbladet, det har ikke eksistert før. Vi har også oppgradert konstruksjonen av våre tredører som har tetningsterskel, og laget en veldig effektiv løsning. Bra for eldrehjem for eksempel, der man har strenge krav til lyd og ikke kan ha vanlige terskler. Det kan virke som en banal detalj, men det var mye jobb bak den løsningen.

– Om man ser lengre tilbake så revolusjonerte vi dørmarkedet på 80-tallet når vi utviklet en ståldør med så høy finish at den passet inn også i trivelige omgivelser, konstruksjonen er den dag i dag målestokken for ståldørsdesign.

– En annen innovasjon var å utvikle stålkarmen slik at tetningslisten kan monteres i et spor i stedet for å limes fast. Et annet eksempel er stål- og trekarmer med fabrikkmonterte karmhylser slik at man enkelt kan montere og justere dørene, og demontere dem selvfølgelig.

– Vi var også først ute i bransjen med å bruke vannbåren maling for både våre stål- og tredører som er bra for miljøet. Det finnes mange flere eksempler.

Dørenes livssyklus.

Våre dører er produserte på en miljømessig bærekraftig måte, slik at de på forskjellig vis gjør nytte, som for eksempel å stoppe flammer, støy og innbruddstyver.

De er også laget for å vare lenge. Det er ikke uvanlig at våre ståldører overlever bygningen de sitter i, og da kan de gjenbrukes. Eller gjenvinnes opp til 97 prosent.

Vi hjelper deg gjerne.

Vi vet at dette med dører ikke er så enkelt som det kan se ut som. Derfor hjelper vi deg gjerne med det du trenger for at prosjektene dine skal lykkes. Du kan trygt støtte deg på vår kunnskap uansett hvor du er i prosessen. På den måten unngår du unødvendige kostnader og ubehagelige overraskelser.