Prisen på døren er ikke hele sannheten.

Når dere skal velge leilighetsentrédører, gir ikke prisen på selve døren den hele og fulle sannheten. En dør påvirker en rekke andre kostnader som du kan redusere hvis du velger rett dør. Like viktig er det at en leilighetsentrédør som beskytter mot brann, uønsket lyd og innbrudd skaper et triveligere og tryggere bomiljø.

Kostnader som døren påvirker:

En svenskprodusert leilighetsdør fra Daloc vil kanskje ikke være det billigste alternativet når du sammenligner tilbud. Men hvis du ser på totalkostnaden, er det en svært god investering.

Dørbytte på grunn av innbrudd.

En leilighetsdør fra Daloc er en effektiv måte å hindre innbrudd på. Grunnen er at tyvene styrer unna, da den er så vanskelig å ta seg gjennom. Du sparer med andre ord penger på at du slipper å bytte ut dører som har fått skader etter innbrudd.

Dørbytte på grunn av innbrudd

Færre beboere blir forstyrret.

Mange irriterer seg over ulyder, sigarettrøyk og annen lukt fra trappeoppgangen. Vår leilighetsdør beskytter mot lyd og lukt takket være den integrerte tetningslisten og isolasjon av mineralull og innvendige lydabsorbenter. Hvor mye ressurser legger du i slike klager? Når færre blir irritert, får man også et triveligere miljø med godt rykte der folk vil fortsette å bo.

Færre beboere blir forstyrret

Du slipper dører som slår seg.

Det er ikke uvanlig at leilighetsdører av tre slår seg og blir skjeve av fukt og temperaturforskjeller. En leilighetsdør fra Daloc beholder egenskapene over tid. Flere lag med stålplater og mineralull og innvendige forsterkninger gir en sterk konstruksjon som gjør at dørbladet, karmen og terskelen beholder formen. Det gjør at du slipper skjeve dører som slipper inn lyd og lukt og som slipper ut varmen. En formstabil dør er også sikrere ut fra et brannsynspunkt, og en forutsetning for å opprettholde branngasstettheten. Da sparer du penger og får beboere som både er mer fornøyde og tryggere.

Du slipper dører som slår seg

Du sparer energi.

Mange irriterer seg over ulyder, sigarettrøyk og annen lukt fra trappeoppgangen. Vår leilighetsdør beskytter mot lyd og lukt takket være den integrerte tetningslisten og isolasjon av mineralull og innvendige lydabsorbenter. Hvor mye ressurser legger du i slike klager? Når færre blir irritert, får man også et triveligere miljø med godt rykte der folk vil fortsette å bo.

Du sparer energi

Du trenger ikke etterjustere døren.

De fleste inngangsdører setter seg med tiden fordi dørbladet og trekarmen påvirkes av den skiftende luftfuktigheten i omgivelsene. Dette problemet krever fortløpende vedlikehold i form av etterjusteringer. Våre leilighetsdører holder formen av to grunner. Dels er de laget av stål – et materiale med en formstabilitet som ikke påvirkes av fukt. Dels er de konstruert slik at vekten av dørbladet overføres til veggen via de stabile hengslene og innfestingspunktene i stålkarmen – en løsning som gir en stille og stabil installasjon som ikke beveger seg.

Du trenger ikke etterjustere døren

Reduserte kostnader for slitasje.

En leilighetsdør fra Daloc er slitesterk i forhold til en leilighetsdør av tre. Tredøren kan ta opp fuktighet som innebærer at fineroverflaten på døren kan løsne. En dør av tre er dessuten mer følsom for støt og slag, som lett fører til riper og hakk i både dørblad og karm. Det reduserer kostnadene for både vedlikehold og slitasje.

Reduserte kostnader for slitasje

Reduserte kostnader ved brann.

En leilighetsdør fra Daloc gir svært effektiv beskyttelse ved brann. Døren tåler både ild og branngasser i minst 30 minutter, noe som hindrer at brannen sprer seg. Det redder ikke bare liv, men beskytter også eiendommen mot å brenne ned. Det gir også reduserte saneringskostnader etter en brann, da f.eks. en røykfylt trappeoppgang ikke påvirker de øvrige leilighetene.

Reduserte kostnader ved brann

Daloc-dør til ditt hjem, din forening eller eiendom?

Det er enklere enn du tror - og skaper et stille og trygt hjem. Og fornøyde naboer.

Vi hjelper gjerne til.

Dører kan være vanskeligere enn man tror. Det er mye å ta hensyn til, som for eksempel mål og beslag, regler og klassifiseringer, karmer og terskler. Men om du tar kontakt med oss så blir det betydelig enklere.