Eksplosjonssikkerhet i følge EN 13123-1.

Eksplosjonssikkerhet er uvanlig i dag, men eksplosjonssikre dører fra Daloc forekommer innen petrokjemisk industri, militæranlegg og andre strategisk viktige bygninger.

EN 13123-1 for dører i eksplosjonsfarlige miljøer.

Våre dørers eksplosjonssikkerhet har blitt testet i følge Europastandard EN 13123-1 av Fraunhofer Institut Freiburg. Og de er godkjente i klassene EPR 1, EPR 2, EPR 3 og EPR 4.

EN 13123-1 klasse EPR 1

Klassifisering av dørens motstand mot eksplosjonstrykk ved 0,5 bar.

EN 13123-1 klasse EPR 2, EPR 3 og EPR 4

Klassifisering av dørens motstand mot eksplosjonstrykk innen området 1–2 bar.

Vi hjelper deg gjerne.

Vi vet at dette med dører ikke er så enkelt som det kan se ut som. Derfor hjelper vi deg gjerne med det du trenger for at prosjektene dine skal lykkes. Du kan trygt støtte deg på vår kunnskap uansett hvor du er i prosessen. På den måten unngår du unødvendige kostnader og ubehagelige overraskelser.