Korrosjonsklasse og rustmotstand ståldører i henhold til EN 12944-2.

Hvor godt en dør er beskyttet mot rust avhenger av dørens materiale, overflatebehandling og miljøet den brukes i. Vedlikeholdet av døren er ytterligere en faktor som påvirker rustmotstanden.

Korrosjonsklasse henhold til EN 12944-2.

Korrosjonsklasse C1 til C5-I iht. EN 12944-2 er basert på hvor aggressivt miljøet rundt er. Minst aggressiv er C1, og mest aggressivt er C5.

Dalocs ståldører finnes i flere utførelser, i korrosjonsklasse C1, C2, C3, C4 og C5-I i henhold til EN 12944-2.

Testing av rustmotstand.

Korrosjonsklassene C1-C5 er blitt fastlagt gjennom forserte syklusprøver i svært korroderende miljø. Under testingen ble platene utsatt for rustangrep i et romtemperert klimakammer. Referanseplater, lakkert i henhold til byggeforskrift BSK 07 og EN ISO 12944-5, ble plassert sammen med plater behandlet i Dalocs lakkeringssystem. Alle plater får standardiserte riper i fargesjiktet i henhold til EN ISO 4623-1 før de settes i klimakammeret. Platene blir deretter utsatt for 100 % luftfuktighet i løpet av 5 dager. To ganger i løpet av disse dagene blir det sprayet en saltløsning (3 %) på platene. Etter at platene har vært i klimakammeret tørker de i 2 dager ved normal romtemperatur. Syklusen gjentas deretter minst 5 ganger for å kunne sammenligne rustangrepene mellom referanseplatene og Dalocs plater.

Korrosjonsmotstand over tid.

Dalocs ståldører klarer korrosjonsklassene C1, C2, C3, C4 og C5-I like bra eller bedre sammenlignet med lakkeringssystemene angitt i EN ISO 12944-5. Her er levetiden for korrosjonsbeskyttelse angitt i henhold til holdbarhet: lav, middels og høy. Lav er 2–5 år, middels er 5–15 år og høy er mer enn 15 år. Korrosjonsbeskyttede ståldører og -porter fra Daloc har alltid klassifiseringen høy.

Eksempler på typiske miljøer.

Korrosjons-klasse Miljøets korrosjon Utendørs Innendørs Forventede rustangrep
C1 Svært liten   Oppvarmede rom med tørr luft og ubetydelige mengder forurensning, f.eks. kontorer, butikker, skoler, hoteller. Dører med ferdiglakkert overflate i kaldvalset utførelse har fullgod korrosjonsbeskyttelse over lang tid. Skader i fargesjiktet må overmales for å unngå rustangrep. ”Hvitrust” kan oppstå på varmforsinket ulakkert overflate.
C2 Liten Miljøer med lav luftforurensing. Landlige områder. Uoppvarmede rom med vekslende temperaturer og fuktighet. Lav frekvens av fuktkondens, lav luftforurensing, f.eks. idrettshaller, lagerlokaler. Dører med ferdiglakkert overflate i kaldvalset utførelse har fullgod korrosjonsbeskyttelse over lang tid. Skader i fargesjiktet må overmales for å unngå rustangrep. ”Hvitrust” kan oppstå på forsinket ulakkert overflate.
C3 Middels Miljøer med en viss mengde salt eller middels luftforurensing. Byområder og lett industrialiserte områder. Områder som påvirkes av kystmiljø. Rom med middels fuktighet og en del luftforurensing fra produksjonsprosesser, f.eks. bryggeri, meieri, vaskeri. Dører med ferdigmalt overflate i varmeforsinket utførelse har fullgod korrosjonsbeskyttelse over lang tid. Skader i fargesjiktet må overmales for å unngå rustangrep. Klippede stålkanter i overog underkant på dør kan bli misfarget. Kantene er skjulte.
Dører i kaldvalset utførelse vil kunne få synlige rustangrep i løpet av noen år, gjennomrusting av dør skjer etter lang tid.
C4 Stor Miljøer med en middels mengde salt eller tydelig luftforurensing. Industri og kystområder. Rom med høy fuktighet og stor luftforurensning fra produksjonsprosesser, f.eks. kjemisk industri, verft, uoppvarmede ishaller. Dører i rustfri utførelse har innvendige forsinkede detaljer som ved mye fukt kan gi synlige rustflekker på nærliggende konstruksjon. Galvariserte detaljer ruster etter noen års eksponering.
C5-l
Industriell
Svært stor Industrielle områder med høy luftfuktighet og aggressivt miljø. Rom med nesten permanent fuktkondens og mye luftforurensing. Dører i rustfri utførelse har fullgod korrosjonsbeskyttelse over lang tid. Alle inngående deler i døren er i rustfri utførelse.Lås og andre beslag som ikke er rustfrie, må normalt byttes etter noen år.

Lakkeringssystem av ståldører.

Daloc leverer ståldører med ulik korrosjonsbeskyttelse og lakkerte overflater. De kan leveres grunnet eller ferdiglakkert i valgfri NCS-farge. Det er også mulig å få ståldører med tremønstret laminatplate. Daloc S66 leveres i grunnet varmforsinket utførelse, alternativt rustfritt eller rustfri syrefast utførelse. Daloc har et egenutviklet miljøvennlig lakkeringssystem for ståldører. Dalocs lakkeringssystem oppfyller alle kravene fra byggemyndighetene når det gjelder korrosjonsklasser, i henhold til byggeforskrift BSK 07 og EN ISO 12944-5.

Miljøtilpasset prosessteknikk.

I lakkeringssystemet blir alle stålkarmer forhåndsbehandlet med en miljøtilpasset prosessteknikk, uten fosfater og tungmetaller, i et lukket system, noe som betyr at ingenting av skyllevannet slippes ut i miljøet. Dørbladet produseres av en tørr, uoljet stålplate. Stålplaten holdes ren gjennom hele produksjonsprosessen. Det gjør at den ikke trenger å avfettes før lakkeringen. Fargen påføres i et automatisert lakkeringssystem ved hjelp av roboter, høyrotasjonsklokker og elektrostat. Høyrotasjonsklokker gir en effektiv og jevn fargefordeling og gjør at fargen fester seg bedre til dørens elektrostatiske overflate. Dalocs ferdiglakkerte dører og karmer lakkeres med en vannbasert ovnsherdet farge av polyestertypen. Til dørblader med laminatplate er stålplaten varmeforsinket og laminert med en mønstret plastfolie.

Vi hjelper deg gjerne.

Vi vet at dette med dører ikke er så enkelt som det kan se ut som. Derfor hjelper vi deg gjerne med det du trenger for at prosjektene dine skal lykkes. Du kan trygt støtte deg på vår kunnskap uansett hvor du er i prosessen. På den måten unngår du unødvendige kostnader og ubehagelige overraskelser.