CE-merking av dører og porter.

Fra 1. november 2019 skal ytterdører og porter med brannegenskaper CE-merkes. Innerdører kan per i dag ikke CE-merkes. Disse dørene skal inntil videre være typegodkjente.

Innerdører.

Innerdører kan per i dag ikke CE-merkes ettersom produktstandarden for innerdører (EN 14351-2) foreløpig ikke er harmonisert av EU-kommisjonen. Noe tidspunkt for harmonisering er ikke offentliggjort. Det betyr at brannklassifiserte innerdører inntil videre fortsatt skal typegodkjennes.

Når standarden for innerdører er harmonisert, starter sameksistensperioden fastsatt av kommisjonen. I denne perioden, som kan vare noen år, kan man enten benytte seg av de eksisterende, nasjonale typegodkjenningsordningene, eller av CE-merking for brannegenskaper. Når sameksistensperioden er over, blir CE-merking av alle branndører som selges i Norge og EU, obligatorisk.

CE-merkede ytterdører.

CE-merking av ytterdører og porter i henhold til produktstandard EN 14351-1 og EN 13241 har vært obligatorisk en stund. Ytterdører og porter med brannegenskaper som selges fra 1. november 2019, skal også være CE-merket i henhold til produktstandarden for brannegenskaper, EN 16034.

Nye brannklasser for ytterdører.

30-minutters brannmotstand:

For Dalocs standardutførelser erstattes den gamle brannklassen EI30 av EI230/EW60.

60-minutters brannmotstand:

For Dalocs standardutførelser erstattes de gamle brannklassene A60 og EI60 av EI260. Med analytisk brannteknisk prosjektering kan i visse tilfeller brannklasse EI215/EW60 brukes som et rimeligere alternativ til EI260. Brannklasse EI215/EW60 er den nye brannklassen som best tilsvarer den gamle A60-klassen.

Tegnforklaring:

E – integritet. Brann må ikke spre seg gjennom døren i det angitte tidsintervallet.
I, I2 – isolasjonsevne. Maksimal temperaturøkning innenfor det angitte tidsintervallet er 180°C for dørbladet og 360°C for karmen.
W – varmestråling. Særlig begrensende ved store glasskonstruksjoner.

Sertifisering fra ”Notified Body”.

CE-merkede brannklassifiserte dører hører inn under AVCP1 -system 1, noe som betyr at dørprodusenten må ha et CE-sertifikat2 for den aktuelle dørmodellen. Sertifikatet utferdiges av et såkalt Notified Body, som utfører typeprøving og produksjonskontroll. RISE er Notified Body i Norge og Sverige.

Hvert produkt følges også av en ytelseserklæring (må ikke forveksles med CE-sertifikat). Ytelseserklæringen er en egenerklæring som utferdiges av dørprodusenten og som ikke krever godkjenning av noen tredjepart.

Daloc merker ytterdørene sine med CE-merke og ytelse på hengselsiden. CE-sertifikatet kan lastes ned fra daloc.no

Töreboda 2020-06-09

1 ”Assessment and Verification of Constancy of Performance”
2 ”Certificate of constancy of performance”

Vi hjelper deg gjerne.

Vi vet at dette med dører ikke er så enkelt som det kan se ut som. Derfor hjelper vi deg gjerne med det du trenger for at prosjektene dine skal lykkes. Du kan trygt støtte deg på vår kunnskap uansett hvor du er i prosessen. På den måten unngår du unødvendige kostnader og ubehagelige overraskelser.