Slik vet du at døren er godkjent mot brann.

Det er bare uavhengige institutter (akkreditert eller oppnevnt kontrollorgan) som får godkjenne brannklassifiserte dører. De kontrollerer at både dørprodusentene og produktene deres tilfredsstiller EUs regelverk.

Instituttet kontrolleres og godkjennes på sin side av en offentlig myndighet. Alle land har sine egne, og du finner alle akkrediterte kontrollorgan i EUs database NANDO.

Husk: Du som byggherre har et stort ansvar. Hvis du aksepterer en branntest eller et sertifikat for brannegenskaper utstedt av dørprodusenten selv, istedenfor en godkjenning fra et akkreditert kontrollorgan, overtar du ansvaret for at dørens brannbeskyttende egenskaper opprettholdes.

Gjør et sikkert valg

Daloc publiserer gyldige sertifikater på nettsiden vår, og alle godkjente dører merkes på den kanten der hengslene sitter. I Danmark merkes også selve karmen.

Dette kreves for at en dør skal bli godkjent:

Innerdører: Skal ha en nasjonal godkjenning. Dette kreves i ulike land:

Sverige og Norge krever en typegodkjenning, for eksempel fra RISE. Danmark krever et produktsertifikat, for eksempel fra DNV. Tyskland krever godkjenning fra DIBT. For samtlige europeiske land gjelder også CE-merking via ETA.

Merk: Innerdører får foreløpig ikke CE-merkes ut fra den europeiske standarden EN 14351-2. Men innerdører kan likevel CE-merkes via det såkalte ETA-sporet.

ETA (European Technical Assessment) kan utstedes av en Technical Assessment Body for produktgrupper som mangler en harmonisert produktstandard, som for eksempel innerdører. For innerdører av stål med brann- og røykgassmotstand finnes et European Assessment Document, EAD. Basert på dette kan et akkreditert kontrollorgan, som for eksempel Rosenheim, utstede et CE-sertifikat for den aktuelle innerdøren.

Ytterdører uten brannegenskaper: Skal CE-merkes mot den harmoniserte produktstandarden EN 14351-1 med hensyn til vesentlige egenskaper (essential characteristics), for eksempel lydreduksjon, U-verdi og lufttetthet.

Egenskapene skal måles eller beregnes av et såkalt Notified Testing Laboratory, men de sertifiseres ikke. De deklareres i stedet av produsenten selv (CE-merking av dør og ytelsesdeklarasjon). Dette fordi egenskapene som skal redegjøres i følge EN 14351-1 er underlagt AVCP* system 3. 

* Det er fem ulike systemer for vurdering og løpende kontroll av ytelsen til byggevarer før utforming av ytelseserklæring etter byggevareforordningen. Systemene spesifiserer hvilke oppgaver produsenten skal utføre selv og hvilke oppgaver et akkreditert kontrollorgan skal utføre på vegne av produsenten. Systemet forkortes på engelsk til AVCP (Assessment and Verificasjon of Constancy of Performance).

Merk: Kun de vesentlige egenskapene kan CE-merkes, de fremkommer i produktstandardens ZA-tillegg*. En del andre relevante egenskaper som nevnes i EN 14351-1, for eksempel innbruddsbeskyttelse og lufttetthet ved ulike miljøpåkjenninger, skal ikke rapporteres på CE-merkingen.

*Et ZA-tillegg beskriver hvilke egenskaper som skal deklareres og hvilke tester som skal gjennomføres.

Ytterdører med brannegenskaper: Skal CE-merkes mot både EN 14351-1 og EN 16034. Brannegenskaper for dører er underlagt AVCP1 system 1, noe som innebærer at dørprodusenten må ha et CE-sertifikat2 for aktuell dørmodell. Sertifikatet får kun utstedes av et godkjent kontrollorgan som utfører typetesting og produksjonskontroll.

Ytelseserklæring

Til alle CE-merkede byggevarer, for eksempel ytterdører, finnes også en ytelseserklæring (må ikke forveksles med CE-sertifikatet). Ytelseserklæringen er egenprodusert, altså utarbeidet av dørprodusenten selv, og godkjennes ikke av en tredjepart.

Til forskjell fra CE-merkingen eller CE-sertifikatet (der det oppgis et valgfritt antall vesentlige egenskaper) skal samtlige vesentlige egenskaper i følge ZA-tillegget oppgis i ytelseserklæringen. Eventuelle egenskaper som ikke har blitt undersøkt oppgis med ”NPD”, No Performance Determined.

Merk: I ytelseserklæringen skal det ikke oppgis andre egenskaper enn de vesentligste.

1 ”Assessment and Verification of Constancy of Performance”2 ”Certificate of constancy of performance”

Porter: Skal alltid være CE-merket mot EN 13241, ved brannegenskaper også EN 16034. Avhengig av hvordan porten er utstyrt det også vanlig at den skal CE-merkes mot maskindirektivet.