Hva betyr CE-merkingen?

Bokstavene CE er en forkortelse av Conformité Européenne som betyr ”i overensstemmelse med produktets gjeldende EU-lovgivning”.

Et CE-merke kan bety forskjellige ting, avhengig av hvilket produkt det gjelder. For maskiner og elektronisk utstyr for eksempel, er CE-merket en forsikring om at visse lover og krav er oppfylt.

Men for dører og byggematerialer betyr CE-merkingen noe annet. Alle ytterdører må CE-merkes, men merket er ikke en godkjenning eller et bevis på produktets egnethet. Det betyr bare at visse egenskaper har blitt evaluert og oppgis på en enhetlig måte, ikke at dørens egenskaper oppfyller visse krav. Kravene bestemmes istedenfor av myndighetene i de respektive medlemslandene, og kan variere fra land til land.

For brannegenskaper kreves et eget sertifikat.

CE-sertifikat er viktig.

Et CE-sertifikat garanterer at døren er branngodkjent og at regelmessige kontroller av fabrikantens produksjonsprosess gjennomføres.

Dørprodusenten må ha et CE-sertifikat for sine branndører. Et CE-sertifikat kan bare utstedes av et godkjent og akkreditert kontrollorgan.

Husk: Alle Dalocs brannytterdører er CE-godkjente.

Slik ser et CE-sertifikat ut.
Slik ser et CE-sertifikat ut.
Slik ser Dalocs CE-merke ut på et dørblad.
Slik ser Dalocs CE-merke ut på et dørblad.