Anti-barrikadedører fra Orresta.

Orresta Dörrs anti-barrikadedører er laget spesielt for pleieanstalter og andre typer anstalter med strenge krav til pasient- og personalsikkerhet. Formålet med døren er å forbedre omsorgsmiljøet for både pasienter og personalet. Eksempler på passende miljøer er institusjoner for rettspsykiatrisk pleie og andre former av tvungen omsorg.

Anti-barrikadedører fra Orresta.

På orrestadorr.se kan du lese mer om anti-barrikadedøren.