daloc miljovanligt maleri for dorrar

Miljø og kvalitet

Vi har alltid verdsatt prinsippet om egenutvikling og derfor sitter selskapet inne med omfattende kunnskap på alle områder.

ISO 9001 og 14001 sertifisert

Våre produksjonsmetoder er tilpasset for å bidra til et sterkt og økologisk bærekraftig samfunn. Vi betrakter miljøarbeidet som en viktig og kontinuerlig prosess, og vi ligger langt framme når det gjelder miljøtilpasning av våre produkter og virksomheten for øvrig. Daloc har vært kvalitetssertifisert iht. ISO 14001 siden 2001.

 

ISO 9001 Daloc AB »

ISO 14001 Daloc AB »

ISO 9001 Daloc Trädörrar AB »

ISO 14001 Daloc Trädörrar AB »

”Hver levert bestilling skal være en anbefaling til en ny bestilling”

Setningen ”Hver levert bestilling skal være en anbefaling til en ny bestilling” i kvalitetsstrategien har stor betydning for vår virksomhet. Ettersom vi alltid har verdsatt prinsippet om egenutvikling, både med hensyn til produkter og produksjon, sitter selskapet inne med omfattende kunnskap på alle områder. Det har også gitt oss kostnadseffektive produkter med et meget høyt kvalitetsnivå og sikkerhet i leveransene - en stor fordel for deg som prosjekterer og bygger alle typer hus. Daloc har vært kvalitetssertifisert iht. ISO 9001 siden 1995.

 

 

Vår miljøstrategi

Vår miljøstrategi

Dalocs produkter skal oppfylle gjeldende kundekrav med hensyn til funksjon og miljø. Utførelse og metoder velges slik at Daloc bidrar til et sterkt og økologisk bærekraftig samfunn. Vi oppfyller minst de krav som lover og forskrifter stiller til vår innvirkning på det fysiske og psykiske miljøet, internt og eksternt. Vi arbeider sammen for økt deltakelse i arbeidsprosessen. Kontinuerlig forbedring er vår arbeidsmetode.

Vår kvalitetsstrategi

Vår kvalitetsstrategi

Daloc skal oppfylle kundenes krav, forventninger og behov. Det forutsetter levering av produkter med riktig kvalitet, personale med riktig kompetanse og en høy grad av servicetenkning i alle ledd. Hver levert bestilling skal være en anbefaling til en ny bestilling. Kontinuerlig forbedring er vår arbeidsmetode.