Innbruddsklassifisering, Brannklassifisering, Lydklassifisering

Klassifiseringer

I tillegg til at en Daloc Sikkerhetsdør ser ut som og fungerer som en tradisjonell inngangsdør, er den også det ultimate forsvaret mot innbruddstyver. Og foruten å være den mest attraktive og avanserte sikkerhetsdøren som finnes, oppfyller den alle de nødvendige kravene for beskyttelse mot både brann, lyd og giftig røyk.

daloc symbol burgler dff92ced00

Innbruddsklassifisering

Våre sikkerhetsdører til leiligheter finnes i klasse RC 3 og RC 4 iht. EN 1627. De er testet av testet av RISE (tidligere SP) og sertifisert av SBSC.

Innbruddsbeskyttelse EN 1627

RC 2 - Total testtid* 15 min, hvorav effektiv angrepstid var 3 min. Angrep med verktøy som skrutrekker (375 mm), hammer (125 g), kiler osv.

RC 3 - Total testtid* 20 min, hvorav effektiv angrepstid var 5 min. Angrep med verktøy som brekkjern (710 mm), kiler, skrutrekker osv.

RC 4 - Total testtid* 30 min, hvorav effektiv angrepstid var 10 min. Angrep med verktøy som bormaskin, brekkjern, øks osv.

 

* Det at standarden skiller mellom total tid og angrepstid i EN 1627 gir testpersonen mulighet til å ta pause for å hvile og tenke gjennom neste trinn i testen.

   
daloc symbol fire 7e14164676

Brannklassifisering

Sikkerhetsdørene våre er testet av RISE (tidligere SP) og sertifisert av RISE-sertifisering for brannklasse EI 30, men kan også bestilles i brannklasse A60. Bokstavene spesifiserer ulike funksjonskrav. E innebærer at stikkflammer og varme gasser ikke trenger ut gjennom døren og antenner materiale i nærheten av døren. Isolering I innebærer at døren ikke overskrider en viss temperatur. Tallet etter viser hvor lenge funksjonskravene er oppfylt.

   
daloc symbol smoke 1c342e86a9

Røyktetthet

En brann- og lydklassifisert sikkerhetsdør er ikke nødvendigvis røyktett, og for at du som kunde skal være sikker på at du bestiller en dør som er røykgasstett til din leilighet, har vi valgt å teste og typegodkjenne våre sikkerhetsdører.

Våre sikkerhetsdører er testet av RISE (tidligere SP) og sertifisert av RISE-sertifisering i klasse Sa og S200 (forrige Sm) iht. standarden EN 13501-2. Røyktetthet S er dørens evne til å redusere røykgass- eller røyklekkasje fra den ene siden av døren til den andre. Røyktettheten til dører i klasse Sa er testet ved en røyktemperatur på 20 ºC og en trykkforskjell på 25 Pa. I klassen S200 er røyktemperaturen 200 °C og trykkforskjellen 50 Pa.

   
daloc symbol sound fe462562dd

Lydklassifisering

Våre sikkerhetsdører er som standard testet av RISE (tidligere SP). Den testede lydreduksjonen (Rw) for våre sikkerhetsdører er 38dB, 43dB, 48dB og 50dB. Lydreduksjon 38dB er det vanligste alternativet når en bytter ut sin gamle inngangsdør til en ny sikkerhetsdør.