Daloc Sikkerhetsdør

Hva er en sikkerhetsdør?

Det ultimate forsvaret mot innbruddstyver, brann og lyd

Hvis du ønsker å føle deg ordentlig trygg, er det ikke nok å bytte låsen i døren. I de fleste tilfeller er de svakeste punktene dørbladene og de gamle trekarmene.

 

Med Daloc Sikkerhetsdør i stål kan du ta livet med ro. I tillegg til at den ser ut som og fungerer som en tradisjonell inngangsdør, er den også det ultimate forsvaret mot innbruddstyver. Og foruten å være den mest attraktive og avanserte sikkerhetsdøren som finnes, oppfyller den alle de nødvendige kravene for beskyttelse mot både brann, lyd og røyk. 

 

 

1Opplev forskjellen

Hvis du vil føle deg ordentlig trygg, er det ikke nok å bytte låsen i døren.

Det er en misforståelse fra langt tilbake i tid at det er låsen tyven gir seg i kast med. Sannheten er en helt annen. Vanligvis er det dørbladet eller den gamle trekarmen som utgjør de svakeste punktene. Med en Daloc sikkerhetsdør av stål kan du ta livet med ro. De hakeformede tappene og låsens skåter forbinder dørbladet med stålkarmen og gjør døren nesten helt umulig å bryte opp.

 

 


2Hvor beskyttet er du akkurat nå?

Uvitenhet er den største risikoen.

Dessverre er det mange som tror at den nåværende døren er tilstrekkelig. Og de gjør ikke noe med det før uhellet er ute. Problemet er lite kunnskap og gammel vane. Men tidene har forandret seg. Den eksisterende døren din er antakeligvis like gammel som huset du bor i og laget etter datidens standarder. Sikkerheten din er avhengig av kunnskapen din.

 

 


3Fare for innbrudd og brann

Det blir mer og mer viktig å bytte til en sikkerhetsdør.

Samtidig som kunnskapen om sikkerhetsdører og hva de kan bety er lav, stiger antallet innbrudd. Sett alle typer innbrudd under ett, er innbrudd i leiligheter den typen innbrudd som har størst økning. En forklaring på dette kan være at det i dag finnes mer tyveriutsatte eiendeler i form av verdifullt teknisk utstyr i hjemmet. Det er også i dag større faremomenter forbundet med branner, ettersom det i dag finnes flere plastprodukter som gir avgir giftig røyk.

 

 


4Lyd,lukter og trekk

Med en sikkerhetsdør merker du forskjellen med en gang.

Mange mennesker plages av skrik og skrål, kald trekk og ubehagelige lukter fra trappeoppgangen. Mange tror dette skyldes tynne vegger eller dårlig isolering. Det de ikke vet, er at problemet kan løses med en god dør. En sikkerhetsdør beskytter nemlig ikke bare mot innbrudd. Den stenger også ute alle forstyrrelser og skaper et roligere og mer trivelig hjem.

 

 


Hvor god er en Daloc-dør sammenlignet med en standard dør?

Så raskt går det å bryte opp en vanlig dør Hvor lenge kan en Daloc Sikkerhetsdør stå i mot?