Branndører skal være godkjente/sertifiserte.

Byggereglene krever at bygninger konstrueres slik at man får tilfredsstillende brannsikkerhet, og at det utarbeides branndokumentasjon.

Det betyr at du som byggherre oppfyller ditt ansvar om du installerer branndører som er CE-godkjente i følge EN 16034, alternativt typegodkjente om det er innerdører.

Om du derimot installerer branndører som ikke er godkjente eller sertifiserte, overtar du hele ansvaret selv, både for å sikre brannsikkerheten og for å utarbeide branndokumentasjonen.

Husk: Du kan straffes med bøter eller fengsel dersom det skjer en ulykke på grunn av manglende oppfyllelse av disse kravene når bygningen tas i bruk. 

Dalocs dører oppfyller kravene.

Dalocs sikre dører oppfyller alle kravene ovenfor. Vi tester alltid våre dørers egenskaper hos uavhengige testinstitutt.

Husk: Endringer eller etterbehandling av døren dekkes ikke av CE-sertifikat eller typegodkjenninger. En dørprodusent eller sertifikatinnehaver har derfor ikke rett til å godkjenne avvik fra sertifikatet. Ved etterbehandling er det du som byggherre som tar risikoen.

Hvorfor sertifikat? 

Det er to viktige grunner til at dører sertifiseres. Det gjør at konstruksjonen undersøkes og godkjennes av en uavhengig tredjepart. Deretter sørger det for at produktkravene oppfylles over tid ved kontinuerlig gjennomførte produksjonskontroller.