Daloc staldor korrosjonsklasse C5 EN12944-2

Korrosjonsklasse og rustmotstand ståldører

Dalocs ståldører finnes i flere utførelser i korrosjonsklasse C1 til C5-I iht. EN 12944-2. Klassifiseringen er basert på hvor aggressivt miljøet rundt er. Minst aggressiv er C1 og mest aggressivt er C5.

Korrosjonsklasse henhold til EN 12944-2

Hvor godt en dør er beskyttet mot rust avhenger av dørens materiale, overflatebehandling og miljøet den brukes i. Vedlikeholdet av døren er ytterligere en faktor som påvirker rustmotstanden. 

Ståldører korrosjonsklasse C1, C2, C3, C4 og C5-I

Dalocs ståldører finnes i flere utførelser, i korrosjonsklasse C1, C2, C3, C4 og C5-I i henhold til EN 12944-2. Klassifiseringen er basert på hvor aggressivt miljøet rundt er. Minst aggressiv er C1, og mest aggressivt er C5.

 

Korrosjonsklasser DK

Testing av rustmotstand

Korrosjonsklassene C1-C5 er blitt fastlagt gjennom forserte syklusprøver i svært  korroderende miljø. Under testingen ble platene utsatt for rustangrep i et romtemperert klimakammer. Referanseplater, lakkert i henhold til byggeforskrift BSK 07 og EN ISO 12944-5, ble plassert sammen med plater behandlet i Dalocs lakkeringssystem. Alle plater får standardiserte riper i fargesjiktet i henhold til EN ISO 4623-1 før de settes i klimakammeret. Platene blir deretter utsatt for 100 % luftfuktighet i løpet av 5 dager. To ganger i løpet av disse dagene blir det sprayet en saltløsning (3 %) på platene. Etter at platene har vært i klimakammeret tørker de i 2 dager ved normal romtemperatur. Syklusen gjentas deretter minst 5 ganger for å kunne sam-menligne rustangrepene mellom referanseplatene og Dalocs plater.

Korrosionsmotstånd över tid

Dalocs ståldører klarer korrosjonsklassene C1, C2, C3, C4 og C5-I like bra eller bedre sammenlignet med lakkeringssystemene angitt i BSK 07 og EN ISO 12944-5. Her er levetiden for korrosjonsbeskyttelse angitt i henhold til holdbarhet: lav, middels og høy. Lav er 2–5 år, middels er 5–15 år og høy er mer enn 15 år. Korrosjonsbeskyttede ståldører og -porter fra Daloc har alltid klassifiseringen høy.

Lakkeringssystem av ståldører

Daloc leverer ståldører med ulik korrosjonsbeskyttelse og lakkerte overflater. De kan leveres grunnet eller ferdiglakkert i valgfri NCS-farge. Det er også mulig å få ståldører med tremønstret laminatplate. Daloc S66 leveres i grunnet varmforsinket utførelse, alternativt rustfritt eller rustfri syrefast utførelse. Daloc har et egetutviklet miljøvennlig  lakkeringssystem for ståldører. Dalocs lakkeringssystem oppfyller alle kravene fra byggemyndighetene når det gjelder korrosjonsklasser, i henhold til byggeforskrift BSK 07 og EN ISO 12944-5.

Miljøtilpasset prosessteknikk

I lakkeringssystemet blir alle stålkarmer forhåndsbehandlet med en miljøtilpasset prosessteknikk, uten fosfater og tungmetaller, i et lukket system, noe som betyr at ingenting av skyllevannet slippes ut i miljøet. Dørbladet produseres av en tørr, uoljet stålplate. Stålplaten holdes ren gjennom hele produksjonsprosessen. Det gjør at den ikke trenger å avfettes før lakkeringen. Fargen påføres i et automatisert lakkeringssystem ved hjelp av roboter, høyrotasjonsklokker og elektrostat. Høyrotasjonsklokker gir en effektiv og jevn fargefordeling og gjør at fargen fester seg bedre til dørens elektrostatiske overflate. Dalocs ferdiglakkerte dører og karmer lakkeres med en vannbasert ovnsherdet farge av polyestertypen. Til dørblader med laminatplate er stålplaten varmeforsinket og laminert med en mønstret plastfolie.

 

Daloc - Ståldører


Daloc S10 (Y10) Ståldør

Daloc S10 (Y10) Ståldør

60 min
EN 14351-1, EN 16034
Ståldør Daloc S10 erstatter Daloc S60 og er en ståldør som egner seg på steder der styrke, stabilitet og oldbarhet prioriteres. Den brukes gjerne som inner- eller ytterdør i kjellere, industrilokaler og parkeringshus.

Produktark S10

Daloc S81 (Y81) Brannluke, Stålluke

Daloc S81 (Y81) Brannluke, Stålluke

60 min
Daloc S81 er hyppig benyttet som brannluke i industrivirksomheter, kjellere og på loft. Tofløyede luker, andre størrelser og luker for utvendig bruk produseres som branndør ståldør S10 eller S30 med karm rundt.

Produktark S81

Daloc S66 (Y66) Rustfri dør, Ståldør

Daloc S66 (Y66) Rustfri dør, Ståldør

60 min
EN 14351-1, EN 16034
Daloc S66 finnes i varmgalvanisert utførelse samt i to rustfrie utførelser. Er målet først og fremst å få en rustfri overflate, kan rustfri platekvalitet velges, men i miljøer der det stilles høye krav til korrosjonsbeskyttelse, f.eks. tuneller, industrilokaler og andre bygninger med aggressiv atmosfære, er det anbefalt å bruke rustfri syrefast utførelse (maks. størrelse veggåpning 2870x2900).

Produktark S66

Daloc S67 (Y67) Ståldør

Daloc S67 (Y67) Ståldør

60 min
EN 14351-1
Ståldøren Daloc S67 har en nøye testet konstruksjon og egner seg på bruksområder som krever styrke, stabilitet og holdbarhet, foreksempel i industrilokaler, parkeringshus og kraftverk.

Produktark S67

Daloc S88 Brannskyveport

Daloc S88 Brannskyveport

120 min, 60 min, 90 min
EN 13241, EN 16034
Brannskyveporten S88 er konstruert med vekt på brannmotstand og personsikkerhet. Det skjulte skinnesystemet bærer og styrer porten og virker sammen med loddlukkingen for å stenge porten trygt hvis en brannalarm blir utløst.

Produktark S88

Daloc S30 (Y30) Branndør, lyddør

Daloc S30 (Y30) Branndør, lyddør

120 min, 30 min, 60 min
Opptil 50dB
S200, Sa
EN 14351-1, EN 16034
Daloc S30 er en moderne ståldør som egner seg for bruk i butikker, sykehus, skoler, kontorer, servicehus og hoteller. Den brukes der kravene til lydreduksjon og brannklassifisering er høye, men uten at man gir avkall på utseende og design. Daloc S30 kan også produseres i rustfritt stål.

Produktark S30

Daloc S33 (Y33) Sikkerhetsdør RC3

Daloc S33 (Y33) Sikkerhetsdør RC3

120 min, 30 min, 60 min
Opptil 50dB
EN 1627 RC 3
S200, Sa
EN 14351-1, EN 16034
Daloc S33 er innbruddsklassifisert i henhold til EN 1627 RC 3. Døren brukes ofte i hoteller, kontorer, legekontorer eller andre lokaler som må innbruddssikres. Daloc S33 kan også produseres i rustfritt stål.

Produktark S33

Daloc S43 Sikkerhetsdør leilighet RC3

Daloc S43 Sikkerhetsdør leilighet RC3

30 min, 60 min
Opptil 50dB
EN 1627 RC 3
S200, Sa
Daloc S43 er utstyrt med en flerpunktslås og har høy innbruddsklassifisering. Egnede bruksområder for S43 er som entrédør til leiligheter i trapperom/oppganger.

Produktark S43

Daloc Y43 Sikkerhetsdør svalgang RC3

Daloc Y43 Sikkerhetsdør svalgang RC3

30 min
Opptil 50dB
EN 1627 RC 3
S200, Sa
EN 14351-1, EN 16034
Sikkerhetsdør Daloc Y43 er beregnet som ytterdør til boliger med svalganger eller på bakkenivå som er utsatt for vær og vind. I tillegg til beskyttelse mot regn, vind og kulde gir Daloc Y43 også førsteklasses beskyttelse mot innbrudd, brann og støy.

Produktark Y43

Daloc D43 Sikkerhetsdør RC3

Daloc D43 Sikkerhetsdør RC3

30 min
Opptil 50dB
EN 1627 RC 3
S200, Sa
Daloc D43 er en sikkerhetsdør som kombinerer stål og tre. Døren har en kjerne av stål og fronter i eksklusivt tre på inn- eller utsiden, eventuelt på begge sider. Trefronten produseres etter kundens ønske. D43 brukes først og fremst som entrédører for leiligheter i trapperom/oppganger.

Produktark D43

Daloc S44 (Y44) Sikkerhetsdør RC4

Daloc S44 (Y44) Sikkerhetsdør RC4

30 min, 60 min
Opptil 43dB
EN 1627 RC 4
S200, Sa
EN 14351-1, EN 16034
Daloc S44 er hovedsakelig beregnet for bruk som entrédør til leiligheter, men kan ogsåbrukes i andre rom. Døren gir god innbruddsbeskyttelse i kombinasjon med et estetisk ytre.

Produktark S44

Daloc S63 (Y63) Sikkerhetsdør RC4

Daloc S63 (Y63) Sikkerhetsdør RC4

30 min, 60 min
Opptil 43dB
EN 1627 RC 4
S200, Sa
EN 14351-1, EN 16034
Daloc S63 er til butikker, datarom, legekontorer eller andre rom som må innbruddssikres. Døren kombinerer sikkerhet med et tiltalende utseende.

Produktark S63

Daloc S50 Arkivdør

Daloc S50 Arkivdør

120 min
Opptil 43dB
Sa
Daloc S50 er perfekt når man vil integrere en dør med høye krav i et eksisterende miljø med andre dører. Brannklassifiseringen er høy. Arkivdør S50 egner seg for kontorer, hoteller og institusjoner der det trengs beskyttelse mot for eksempel viktige dokumenter.

Produktark S50

Daloc S53 Arkivdør RC3

Daloc S53 Arkivdør RC3

120 min
Opptil 43dB
EN 1627 RC 3
Sa
Daloc S53 brukes ofte i serverrom, datahaller og institusjoner der man vil beskytte utstyr og viktige dokumenter. Den gir økt beskyttelse mot brann så vel som innbrudd.

Produktark S53

Daloc S54 Arkivdør RC4

Daloc S54 Arkivdør RC4

120 min
Opptil 43dB
EN 1627 RC 4
Sa
Daloc S54 brukes ofte i serverrom, datahaller og institusjoner der man vil beskytte utstyr og viktige dokumenter. Arkivdør Daloc S54 ser ut og brukes som Daloc S52 og Daloc S53, men har en mye høyere innbruddsbeskyttelse.

Produktark S54

Daloc S93 (Y93) Høysikkerhetsdør RC4

Daloc S93 (Y93) Høysikkerhetsdør RC4

60 min
EN 1627 RC 4
EN 1522 FB 4
EN 13123 EPR 1
Daloc S93 er en høysikkerhetsdør som er innbruddsbeskyttet (EN 1627 RC4), skuddsikker og eksplosjonsbeskyttet. Døren brukes i rom der det stilles høye krav til mekanisk beskyttelse, for eksempel militæranlegg, banker og radarstasjoner.

Produktark S93

Daloc S94 (Y94) Høysikkerhetsdør RC4

Daloc S94 (Y94) Høysikkerhetsdør RC4

90 min
EN 1627 RC 4
EMI-C
EN 1522 FB 3
EN 13123 EPR 2-4
EN 14351-1
Daloc S94 er konstruert for å gi beskyttelse mot innbrudd, beskytning med håndvåpen, eksplosjoner, elektromagnetiske forstyrrelser, statisk trykk og brann. Døren gir bedre innbruddsbeskyttelse enn S93 og kan utstyres med enda bedre skuddbeskyttelse. Eksempler på bruksområder er militæranlegg, kraftverk, datasentraler og kjemiskteknisk industri.

Produktark S94

Daloc S95 (Y95) Høysikkerhetsdør RC5

Daloc S95 (Y95) Høysikkerhetsdør RC5

30 min, 90 min
EN 1627 RC 5
EMI-C
EN 1522 FB 6
EN 13123 EPR 2-4
EN 14351-1
Daloc S95 brukes der det stilles ekstra høye krav til sikkerheten. Døren har en gjennomgående høyere klassifisering med hensyn til innbrudd, beskytning med håndvåpen, eksplosjoner, elektromagnetiske forstyrrelser og statisk trykk enn Daloc S94. Eksempler på bruksområder er militæranlegg, kraftverk, datasentraler og kjemiskteknisk industri.

Produktark S95

Daloc YEP 66 Inngangsparti

Daloc YEP 66 Inngangsparti

EN 1627 RC 2
EN 14351-1
Utvendig inngangsparti i stål til f.eks. trappeoppganger. YEP 66 beskytter mot vær og vind m.m.

Produktark YEP66