Røykgasstette branndører i stål og tre fra Daloc

Røyktette dører Sa och S200 (forrige Sm) iht. EN 13501-2

Kvelning ved branngasser er en av den vanligste dødsårsakene i forbindelse med brann. En røyktett dør kan derfor være avgjørende når det gjelder å redde liv.

Det er like viktig å stoppe røyken som ilden.

Når det brenner, er som oftest røykgasser og giftgasser farligere enn flammene. Med en røyktett Daloc dør minimerer du risikoen for at de giftige røyk- og branngassene trenger inn. Dørbladet og karmene holder formen slik at tettheten i døren holder seg og tetningslisten i sporet hindrer røyken i å finne veien inn gjennom eventuelle sprekker.

Røyktetthet Sa och S200?

En brann- og lydklassifisert dør er ikke nødvendigvis røyktett, og for at du som kunde skal være sikker på at du bestiller en dør som er røykgasstett, har vi valgt å teste og typegodkjenne våre røyktette dører. Våre røyktette dører er testet av SP og typegodkjente av SITAC i klasse Sa og S200 (forrige Sm) iht. standarden EN 13501-2. Røyktetthet S er dørens evne til å redusere røykgass- eller røyklekkasje fra den ene siden av døren til den andre. Røyktettheten til dører i klasse Sa er testet ved en røyktemperatur på 20ºC og en trykkforskjell på 25 Pa. I klassen S200 er røyktemperaturen 200°C og trykkforskjellen 50 Pa.

Klassifiseringer og utførelser

Daloc er Skandinavias ledende produsent av brann- og røykgasstette dører i tre og stål, og vi har et bredt sortiment av klassifiseringer og utførelser. Våre branndører fås i mange klassifiseringer opp til brannklasse A120 og EI120 og røykgasstetthet Sa og S200.

Rask og kompetent rådgivning

Hos Daloc har vi kompetansen som kreves for å gi deg det produktet som oppfyller klassifiseringskravene. Vi hjelper deg med funksjon, klassifiseringskrav og tilpasning av design og utseende til forskjellige prosjekter.

Røykgasstette branndører i stål og tre fra én leverandør

Daloc har et bredt sortiment av røykgasstette dører, både med hensyn til klassifiseringer og estetikk. En unik fordel er at vi kan levere røyktette dører i både tre og stål med samme utseende. De kan stå side om side i et miljø, men oppfylle helt forskjellige klassifiseringskrav.

 

Daloc - Røyktette dører av tre og stål


Daloc T24/48 Massivdør, Tredør, Lyddør

Daloc T24/48 Massivdør, Tredør, Lyddør

30 min
Opptil 33dB
S200, Sa
Daloc T24/48 brukes i offentlige miljøer som personalrom, kontorer, sykehus, idrettshaller og hoteller der det ønskes eller kreves en høy støyreduksjon samtidig som døren beskyttes mot brann.

Produktark T24

Daloc T25/48 Massivdør, Tredør, Lyddør

Daloc T25/48 Massivdør, Tredør, Lyddør

30 min
Opptil 38dB
S200, Sa
Daloc T25/48 brukes i offentlige miljøer som personalrom, kontorer, sykehus, idrettshaller og hoteller der det ønskes eller kreves en høy støyreduksjon samtidig som døren beskyttes mot brann. Døren kan også brukes som entrédør i gruppe- eller studentboliger.

Produktark T25

Daloc T34/65 Massivdør, Tredør, Lyddør 43dB

Daloc T34/65 Massivdør, Tredør, Lyddør 43dB

30 min
Opptil 43dB
S200, Sa
Daloc T34/65 har en høy lydreduksjon og egner seg godt i bl.a. konferanselokaler og hoteller.

Produktark T34

Daloc T40/65 Massivdør, Tredør

Daloc T40/65 Massivdør, Tredør

30 min
Opptil 38dB
S200, Sa
Daloc T40/65 har en solid og stabil konstruksjon. Den brukes som leilighetsdør i oppvarmet trapperom/oppganger og som dør for hotellrom m.m.

Produktark T40

Daloc T60/65 Massivdør, Tredør

Daloc T60/65 Massivdør, Tredør

60 min
Opptil 38dB
S200, Sa
Daloc T60/65 er en massivdør som ofte brukes som innerdør på skoler, på sykehus og pleieinstitusjoner der det stilles ekstra høye krav til brannklassifiseringen.

Produktark T60

Daloc S30 (Y30) Branndør, lyddør

Daloc S30 (Y30) Branndør, lyddør

120 min, 30 min, 60 min
Opptil 50dB
S200, Sa
EN 14351-1, EN 16034
Daloc S30 er en moderne ståldør som egner seg for bruk i butikker, sykehus, skoler, kontorer, servicehus og hoteller. Den brukes der kravene til lydreduksjon og brannklassifisering er høye, men uten at man gir avkall på utseende og design. Daloc S30 kan også produseres i rustfritt stål.

Produktark S30

Daloc S33 (Y33) Sikkerhetsdør RC3

Daloc S33 (Y33) Sikkerhetsdør RC3

120 min, 30 min, 60 min
Opptil 50dB
EN 1627 RC 3
S200, Sa
EN 14351-1, EN 16034
Daloc S33 er innbruddsklassifisert i henhold til EN 1627 RC 3. Døren brukes ofte i hoteller, kontorer, legekontorer eller andre lokaler som må innbruddssikres. Daloc S33 kan også produseres i rustfritt stål.

Produktark S33

Daloc S43 Sikkerhetsdør leilighet RC3

Daloc S43 Sikkerhetsdør leilighet RC3

30 min, 60 min
Opptil 50dB
EN 1627 RC 3
S200, Sa
Daloc S43 er utstyrt med en flerpunktslås og har høy innbruddsklassifisering. Egnede bruksområder for S43 er som entrédør til leiligheter i trapperom/oppganger.

Produktark S43

Daloc Y43 Sikkerhetsdør svalgang RC3

Daloc Y43 Sikkerhetsdør svalgang RC3

30 min
Opptil 50dB
EN 1627 RC 3
S200, Sa
EN 14351-1, EN 16034
Sikkerhetsdør Daloc Y43 er beregnet som ytterdør til boliger med svalganger eller på bakkenivå som er utsatt for vær og vind. I tillegg til beskyttelse mot regn, vind og kulde gir Daloc Y43 også førsteklasses beskyttelse mot innbrudd, brann og støy.

Produktark Y43

Daloc D43 Sikkerhetsdør RC3

Daloc D43 Sikkerhetsdør RC3

30 min
Opptil 50dB
EN 1627 RC 3
S200, Sa
Daloc D43 er en sikkerhetsdør som kombinerer stål og tre. Døren har en kjerne av stål og fronter i eksklusivt tre på inn- eller utsiden, eventuelt på begge sider. Trefronten produseres etter kundens ønske. D43 brukes først og fremst som entrédører for leiligheter i trapperom/oppganger.

Produktark D43

Daloc S44 (Y44) Sikkerhetsdør RC4

Daloc S44 (Y44) Sikkerhetsdør RC4

30 min, 60 min
Opptil 43dB
EN 1627 RC 4
S200, Sa
EN 14351-1, EN 16034
Daloc S44 er hovedsakelig beregnet for bruk som entrédør til leiligheter, men kan ogsåbrukes i andre rom. Døren gir god innbruddsbeskyttelse i kombinasjon med et estetisk ytre.

Produktark S44

Daloc S63 (Y63) Sikkerhetsdør RC4

Daloc S63 (Y63) Sikkerhetsdør RC4

30 min, 60 min
Opptil 43dB
EN 1627 RC 4
S200, Sa
EN 14351-1, EN 16034
Daloc S63 er til butikker, datarom, legekontorer eller andre rom som må innbruddssikres. Døren kombinerer sikkerhet med et tiltalende utseende.

Produktark S63

Daloc S50 Arkivdør

Daloc S50 Arkivdør

120 min
Opptil 43dB
Sa
Daloc S50 er perfekt når man vil integrere en dør med høye krav i et eksisterende miljø med andre dører. Brannklassifiseringen er høy. Arkivdør S50 egner seg for kontorer, hoteller og institusjoner der det trengs beskyttelse mot for eksempel viktige dokumenter.

Produktark S50

Daloc S53 Arkivdør RC3

Daloc S53 Arkivdør RC3

120 min
Opptil 43dB
EN 1627 RC 3
Sa
Daloc S53 brukes ofte i serverrom, datahaller og institusjoner der man vil beskytte utstyr og viktige dokumenter. Den gir økt beskyttelse mot brann så vel som innbrudd.

Produktark S53

Daloc S54 Arkivdør RC4

Daloc S54 Arkivdør RC4

120 min
Opptil 43dB
EN 1627 RC 4
Sa
Daloc S54 brukes ofte i serverrom, datahaller og institusjoner der man vil beskytte utstyr og viktige dokumenter. Arkivdør Daloc S54 ser ut og brukes som Daloc S52 og Daloc S53, men har en mye høyere innbruddsbeskyttelse.

Produktark S54