Dalocs miljøvennlige lakkeringsverksted for dører

Daloc-dører i miljødatabaser: BASTA, Sunda Hus, Husproduktsportalen, FSC og Byggvarubedömningen

Våre produkter og produksjon er tilpasset for å bidra til et økologisk bærekraftig samfunn. Et eksempel på det er våre unike lakkeringssystemer som gir deg mulighet til å velge både tre- og ståldører lakkert med vannbåren, miljøvennlig lakk.

Bærekraft og Daloc

Våre produksjonsmetoder er tilpasset for å bidra til et sterkt og økologisk bærekraftig samfunn. Vi ser på miljøarbeidet som en viktig og kontinuerlig prosess, og vi ligger langt fremme når det gjelder å miljøtilpasse produktene våre og sortimentet for øvrig. Et banebrytende eksempel på dette er våre lakkeringssystemer som gir deg som kunde mulighet til å velge både tredører og ståldører som er lakkert med vannbåren og dermed miljøvennlig lakk. 

Daloc var tidlig ute med å bli sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001, og vi ser dette arbeidet som en viktig og kontinuerlig prosess.

Miljøpolicy

Dalocs produkter skal oppfylle gjeldende kundekrav med hensyn til funksjon og miljø. Utførelse og metoder velges slik at Daloc bidrar til et sterkt og økologisk bærekraftig samfunn.

Vi oppfyller minst de kravene som lover og forordninger stiller til vår innvirkning på det fysiske og psykiske miljøet, internt og eksternt. Vi arbeider sammen for økt deltakelse i arbeidsprosessen.

Miljødatabaser – SundaHus | Husproduktsportalen | Byggvarubedömningen | BASTA | FSC®

I følgende miljødatabaser finner du våre brann-, lyd- og sikkerhetsdører:

 

logo basta 1

 

BASTA-prosjektet skal fase ut bruken av stoffer med særskilt farlige egenskaper fra kjemiske produkter og byggevarer. 

 

Les mer på bastaonline.se »

 

logo sundahus

 

SundaHus er et system for helse- og miljøvurdering av produkter i bygg- og eiendomsbransjen. Kjernen i systemet er en database med stoffer, materialer og produkter.

Les mer på sundahus.se »

 

logo svanen

 

I Svanens Husproduktportal finnes produkter der produsentene har søkt om å bli oppført i portalen.

 

Les mer på svanemerket.no »

 

logo fsc C132312

 

FSC® oppmuntrer til miljøtilpasset, samfunnsnyttig og økonomisk livskraftig bruk av verdens skoger.

 

Les mer på fsc.org

 

logo byggvarubedomningen

 

Byggvarubedömningen utfører heldekkende miljøvurderinger av byggevarer ved hjelp av byggevaredeklarasjoner.

 

Les mer på byggvarubedomningen.se 

 

logo EPD

 

EPD er en miljøvaredeklarasjon som dokumenterer et produkts miljøpåvirkning over hele livssyklusen.

 

IVL Svensk Miljøinstitutt har på oppdrag fra Daloc fremlagt EPD dokumenter for tre- og ståldører og gjort en sammenlignende studie. Disse EPD’er er opprettet i henhold til ISO 14025 og EN15804.

 

Les mer om EPD på environdec.com eller last ned her:

 

Environmental impact door »

EPD Daloc Wooden door »

EPD Daloc Steel door »