CE-merking av dører og porter

CE-merking av dører og porter

CE-merking av byggprodukter er obligatorisk dersom det foreligger en harmonisert produktstandard. Brannklassifiserte dører er klare for CE-merking enligt produktstandard, EN 16034, den 1 november 2016.

Produktstandard, EN 16034, for branndører

I en treårig overgangsperiode kan produsentene velge å bruke de eksisterende nasjonale typegodkjenningene eller CE-merking. Etter dette, 1 november 2019, blir CE-merking av alle branndører som selges i Norge og EU, obligatorisk. 

Ved CE-merking av brannklassifiserte dører skal NS-EN16034 brukes i kombinasjon med en annen EU-harmonisert dørstandard, for eksempel for ytterdører (NS-EN 14351-1). Innerdører kan per i dag ikke CE-merkes, men det forventes at standarden (prEN 14351-2) vil bli harmonisert innen overlappingsfasens slutt, 1. november 2019.
Daloc er i mål med testingen og vil CE-merke relevante dører etter hvert.

Sertifisering fra "Notified Body"

CE-merkede, brannklassifiserte dører hører inn under AVCP-system 1 (Assessment and Verification of Constancy of Performance). Dørprodusenten skal ha et CE-merkingssertifikat for den enkelte dørmodellen. Sertifikatet kan bare utferdiges av et såkalt Notified Body, som utfører typeprøving og produksjonskontroll. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut skal være "Notified Body".

Daloc merker dørene/portene sine med CE-merke og ytelse på samme side som hengslene sitter. Ytelseserklæringen kan også lastes ned fra Dørkatalogen» 

 

Töreboda 2016-11-08