CE-merking av dører og porter

CE-merking av dører og porter

CE-merking av ytterdører og porter har eksistert en stund, og nå står også brannklassifiserte dører for tur.

 

Produktstandard, NS-EN 16034, for branndører

Produktstandarden NS-EN 16034 for branndører har blitt harmonisert etter vedtak fra EU-kommisjonen, og den har vært gjeldende siden 2016. Ved CE-merking av brannklassifiserte dører skal NS-EN 16034 brukes i kombinasjon med en annen harmonisert dørstandard, for eksempel for ytterdører (NS-EN 14351-1). Standarden for innerdører (NS-EN 14351-2) ble fastsatt 12.11.2018 og er publisert av SIS. Til tross for dette, siden standarden ennå ikke er harmonisert av EU-kommisjonen, kan ikke innerdører CE-merkes for øyeblikket. Harmonisering er forventet våren 2019.

Når innerdørstandarden er harmonisert, inntrer sameksistensperioden som vedtas av kommisjonen. I den perioden, som sannsynligvis varer et par år, kan man enten bruke tidligere nasjonale typegodkjenninger eller CE-merking av brannegenskaper. Når sameksistensperioden er over, blir det obligatorisk med CE-merking av alle branndører som selges i EU og Norge.

Daloc er i mål med testingen og vil CE-merke dører etter hvert.

 

Sertifisering fra "Notified Body"

CE-merkede, brannklassifiserte dører hører inn under AVCP-system 1 (Assessment and Verification of Constancy of Performance). Dørprodusenten skal ha et CE-merkingssertifikat for den enkelte dørmodellen. Sertifikatet kan bare utferdiges av et såkalt Notified Body, som utfører typeprøving og produksjonskontroll. Rise (tidligere SP) er "Notified Body" i Sverige.

Daloc merker dørene/portene sine med CE-merke og ytelse på samme side som hengslene sitter. Ytelseserklæringen kan også lastes ned fra Dørkatalogen» 

 

Töreboda 2018-11-13