CE-merking av dører og porter

CE-merking av dører og porter

Fra 1. november 2019 skal ytterdører og porter med brannegenskaper CE-merkes. Innerdører kan per i dag ikke CE-merkes. Disse dørene skal inntil videre være typegodkjente.

Innerdører

Innerdører kan per i dag ikke CE-merkes ettersom produktstandarden for innerdører (EN 14351-2) foreløpig ikke er harmonisert av EU-kommisjonen. Noe tidspunkt for harmonisering er ikke offentliggjort. Det betyr at brannklassifiserte innerdører inntil videre fortsatt skal typegodkjennes.

Når standarden for innerdører er harmonisert, starter sameksistensperioden fastsatt av kommisjonen. I denne perioden, som kan vare noen år, kan man enten benytte seg av de eksisterende, nasjonale typegodkjenningsordningene, eller av CE-merking for brannegenskaper. Når sameksistensperioden er over, blir CE-merking av alle branndører som selges i Norge og EU, obligatorisk.

CE-merkede ytterdører

CE-merking av ytterdører og porter i henhold til produktstandard EN 14351-1 og EN 13241 har vært obligatorisk en stund. Ytterdører og porter med brannegenskaper som selges fra 1. november 2019, skal også være CE-merket i henhold til produktstandarden for brannegenskaper, EN 16034.

Nye brannklasser for ytterdører

30-minutters brannmotstand:

For Dalocs standardutførelser erstattes den gamle brannklassen EI30 av EI230/EW60.

60-minutters brannmotstand:

For Dalocs standardutførelser erstattes de gamle brannklassene A60 og EI60 av EI260. Med analytisk brannteknisk prosjektering kan i visse tilfeller brannklasse EI215/EW60 brukes som et rimeligere alternativ til EI260. Brannklasse EI215/EW60 er den nye brannklassen som best tilsvarer den gamle A60-klassen. Les mer »

Tegnforklaring:

E – integritet. Brann må ikke spre seg gjennom døren i det angitte tidsintervallet.
I, I2 – isolasjonsevne. Maksimal temperaturøkning innenfor det angitte tidsintervallet er 180 °C for dørbladet og 360 °C for karmen.
W – varmestråling. Særlig begrensende ved store glasskonstruksjoner.

Sertifisering fra «Notified Body»

CE-merkede brannklassifiserte dører hører inn under AVCP -system 1, noe som betyr at dørprodusenten må ha et CE-sertifikat  for den aktuelle dørmodellen. Sertifikatet utferdiges av et såkalt Notified Body, som utfører typeprøving og produksjonskontroll. RISE er Notified Body i Norge og Sverige.

Hvert produkt følges også av en ytelseserklæring (må ikke forveksles med CE-sertifikat). Ytelseserklæringen er en egenerklæring som utferdiges av dørprodusenten og ikke krever godkjenning av noen tredjepart.

Daloc merker ytterdørene sine med CE-merke og ytelse på hengselsiden. CE-sertifikatet kan lastes ned fra daloc.no.

Töreboda 2019-10-21