CE-merking av dører og porter

CE-merking av dører og porter

CE-merking av ytterdører og porter har eksistert en stund, og nå står også brannklassifiserte dører for tur.

Produktstandard, NS-EN 16034, for branndører

Produktstandarden NS-EN 16034 for branndører har blitt harmonisert etter vedtak fra EU-kommisjonen, og den har vært gjeldende siden 2016. Ved CE-merking av brannklassifiserte dører skal NS-EN 16034 brukes i kombinasjon med en annen harmonisert dørstandard, for eksempel for ytterdører (NS-EN 14351-1).

Standarden for innerdører (NS-EN 14351-2) venter på harmonisering av Europakommisjonen

Europa-kommisjonen har for tiden stoppet all harmonisering av produktstandarden. Ingen tid er blitt kunngjort når harmoniseringen forventes å gjenopptas. Det er derfor uklart i dag når innerdørene kan CE-skiltes. Når innerdørstandarden er harmonisert, inntrer sameksistensperioden som vedtas av kommisjonen. I den perioden, som sannsynligvis varer et par år, kan man enten bruke tidligere nasjonale typegodkjenninger eller CE-merking av brannegenskaper. Når sameksistensperioden er over, blir det obligatorisk med CE-merking av alle branndører som selges i EU og Norge.

 

Daloc er i mål med testingen og vil CE-merke dører etter hvert.

Sertifisering fra "Notified Body"

CE-merkede, brannklassifiserte dører hører inn under AVCP-system 1 (Assessment and Verification of Constancy of Performance). Dørprodusenten skal ha et CE-merkingssertifikat for den enkelte dørmodellen. Sertifikatet kan bare utferdiges av et såkalt Notified Body, som utfører typeprøving og produksjonskontroll. Rise (tidligere SP) er "Notified Body" i Sverige.

Daloc merker dørene/portene sine med CE-merke og ytelse på samme side som hengslene sitter. Ytelseserklæringen kan også lastes ned fra Dørkatalogen» 

Töreboda 2019-01-22