Her er du: Startside » OM DALOC » Velkommen til Töreboda

Velkommen til Tøreboda

Tøreboda er sentrum for Dalockonsernets produktutvikling og produksjon. Her ligger vår ståldørfabrikk,  tredørfabrikk og vårt kundesenter – "Gjutaren".I et gammelt industrilokale fra begynnelsen av 1900-tallet har vi bygd opp et moderne dør- og kundesenter, som på folkemunne kalles "Gjutaren".

Bygget, som tidligere var støperi og mekanisk verksted, ligger rett ved Göta kanal, og her er alltid en representativ del av våre produkter utstilt.

Kombiner et besøk på vårt kundesenter med et fabrikkbesøk på vår ståldørfabrikk, der vi blant annet fremstiller våre sikkerhetsdører, og Europas mest moderne tredørfabrikk, som begge ligger på bekvem avstand fra kundesenteret.

Avtal gjerne et besøk i Tøreboda via din kontaktperson hos Daloc.Utstillingen viser et utvalg av vårt
dørsortiment. 


Fabrikkbesøk

Ettersom vår ståldørfabrikk, som er ryggraden i Dalocs eksistens, og
Europas mest moderne tredørfabrikk
ligger på samme sted, kan du som
kunde besøke dem for å se hvordan
stål- og tredørene produseres.

Avtal gjerne et besøk i Tøreboda via
din kontaktperson hos Daloc.. 


Historien til Gjutaren

Fastigheten Eiendommen som nå er vårt
kundesenter, var tidligere Tøreboda
Gjuteri & Mekaniska Verkstad AB.
Daloc kjøpte eiendommen i august 1999
for å bruke den til utstillings- og
opplæringsformål.

Ved ombygningen har vi lagt stor vekt
på å bevare bygningens opprinnelige
utseende og den industrielle følelsen.

Hovedbygget er bygd av teglstein fra
Tøreboda Tegelbruk. Takstolene av
limtrebuer ble fremstilt av daværende
AB Fribärande Träkonstruktioner, som
nå heter Moelven Tøreboda Limträ AB.